Cake Pedestal - Poinsettia Metal Base

  • Sale
  • Regular price $29.99


Cake Pedestal - Poinsettia Metal Base.  Gold.  Measures:  12.5" round x 17" tall.